Ohlédnutí za prvním semestrem: Situace na FFUK

Akademický rok se pomalu chýlí ke konci a spolu s ním také první semestr našeho fungování. Proto si myslíme, že stojí za to zrekapitulovat, kam se naše instituce v rámci problematiky sexualizovaného a genderově podmíněného násilí posunuly. 

Po nashromáždění 540 podpisů (děkujeme!) jsme 6. 6. 2022 oficiálně odeslali otevřený dopis. Následně jsme jeho obsah představili na Akademickém senátu FF UK, kde mu senátoři z akademické i studentské kurie vyjádřili jednomyslnou podporu. Oceňujeme, že mají naše požadavky podporu tohoto důležitého fakultního orgánu. Zároveň i nadále pod otevřený dopis sbíráme podpisy, protože jeho odesláním jedné z fakult naše iniciativa nekončí.

Jelikož jsme se zatím věnovali primárně Filozofické fakultě, kde většina z nás studuje, bude se tento článek věnovat hlavně tamní situaci. V nejbližší době ale plánujeme také schůzku s paní rektorkou, takže se brzy ozveme s čerstvými zprávami i z celouniverzitního prostředí.

Co se děje na FF UK?

Možná jste zaznamenali, že avizovaná provizorní opatření nakonec zabrala více času, než se původně očekávalo, a zatím nevstoupila v platnost. To ale neznamená, že by se nic nedělo – vedení školy na nich pracuje, podobně jako na opatřeních dlouhodobějších. Ta již nabývají konkrétnější podoby a v míře,  nakolik jsme s nimi seznámeni, je vnímáme velmi pozitivně. 

  1. Fakulta podepsala smlouvu o využívání platformy Nenech to být 

Jedná se o aplikaci umožňující hlášení problémů, mimo jiné i se sexualizovaným násilím. Z vysokých škol platformu v současné době využívají např. ČZU nebo Právnická fakulta UK. Platforma poskytuje nahlašovací formulář dostupný přes web nebo mobilní aplikaci, který je možné editovat podle potřeb instituce a nastavit si ho podle vlastních požadavků. Oznamovatel*ka si může vybrat, jestli vystupuje anonymně, nebo jmenovitě, stejně tak si lze vybrat anonymitu nebo vystoupení z anonymity i v průběhu dalšího řešení podnětu.

Platformu jsme vedení FF UK doporučili poté, co jsme se se zástupcem společnosti sešli. Oceňujeme na ní zejména možnost anonymity oznamovatelů*ek. 

  1. Ombudsman*ka

Možná víte, že se bude tato instituce v nejbližší době zavádět na univerzitní úrovni. Jak jsme uvedli již v našich požadavcích, domníváme se, že by tato funkce měla být zastoupena i na jednotlivých fakultách. Proto jsme rádi, že budeme ombudsmana*ku mít brzy také na FF. Paní děkanka na minulém zasedání akademického senátu vyjádřila naději, že by se výběrové řízení mohlo konat již před začátkem příštího akademického roku. 

  1. Dotazníkové šetření

Vedení FF UK v květnu schválilo přípravu dotazníkového šetření k tématu nevhodného chování na FF UK. Původně jsme ho plánovali provést na vlastní pěst (např. v návaznosti na FAMU Ne!musíš to vydržet), ale jedná se o velké množství práce mimo naše odborné zaměření. I proto oceňujeme, že se iniciativy chopilo vedení školy, a budeme usilovat o zařazení našich členů do přípravného týmu, aby byla při tvorbě dotazníku zohledněna i perspektiva studujících. 

%d blogerům se to líbí: