Záznam z debaty: FF UK Proti genderově podmíněnému násilí (7/12/2022)

Představení ombudsmanky FF UK, Mgr. et Mgr. Pavly Špondrové, a debata o genderově podmíněném násilí a jeho prevenci na UK a FF UK

Iniciativa Nahlas a Studentská rada FF UK uspořádaly na začátku prosince 2022 setkání u příležitosti představení nové ombudsmanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dalších chystaných i zavedených změn na FF a UK. Součástí programu byla debata o genderově podmíněném násilí ve vysokoškolském prostředí a jeho prevenci. V souvislosti s debatou byla na chodbách FF instalována výstava autentických svědectví obětí sexuálního násilí ze školního prostředí z projektu Proč jsme to nenahlásili.

Sdílíme videozáznam ze setkání i krátké písemné shrnutí pro všechny, kdo se nemohli*y v prosinci zúčastnit i pro ty, kdo si chtějí připomenout hlavní body diskuze.

V debatě jsme se zaměřili*y především na přístupy v prostředí FF UK, ale také na úrovni Univerzity Karlovy. Setkání bylo také příležitostí seznámit se s osobami, jimž bude možné ve fakultní aplikaci Nenech to být adresovat podněty. 

V debatě odpovídaly následující hostky:

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., proděkanka pro studium a přijímací řízení FF UK (pro nemoc se nakonec debaty neúčastnila)
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., lingvistka a děkanka FF UK
Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová, právnička, socioložka a ombudsmanka FF UK
Mgr. Anna Schubertová, doktorandka na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, členka akademického senátu FF UK a Iniciativy Nahlas
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D., členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj UK
Moderoval Mgr. Václav Sklenář, doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a člen Iniciativy Nahlas.

Níže tedy shrnujeme hlavní body, které v debatě zazněly (upozorňujeme, že reflektují stav v době debaty, pro aktuální informace doporučujeme sledovat webové stránky fakulty).:

1) Aplikace NENECH TO BÝT

Filozofická fakulta od minulého roku nově používá k oznamování projevů nevhodného chování aplikaci Nenech to být. Podnět lze adresovat kontaktním osobám, jimiž jsou děkanka FF Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.; proděkanka pro studium a přijímací řízení Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.; ombudsmanka FF Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová a zástupkyně a zástupce studentů v akademickém senátu (Mgr. Anna Schubertová, Bc. Ondřej Černý). Nahlašující si může vybrat, komu konkrétně podnět podá.

Osoby podávající podnět prostřednictvím aplikace mají zaručenu mlčenlivost stran osob, které podnět přijímají, případně také anonymitu v míře, na které se domluví. Podnět lze podávat i zcela anonymně, aplikace nepředává bez souhlasu uživatele žádná data, ani email a komunikace může probíhat pouze prostřednictvím vygenerovaného anonymního čísla.

Lhůty aplikace jsou potom následující: do 7 dnů přijde oznámení o přijetí podnětu, do 30 dnů oznámení o tom, k jakým se dospělo závěrů. V případě komplikovanějších situací se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů.

Postupně se bude formulovat podrobnější schéma postupu po podání podnětu do aplikace, byť se ukazuje, že každá situace si žádá individuální řešení

2) Ombudsmanka: pozice na fakultě a univerzitě

Od poloviny září zahájila činnost ombudsmanka FF Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová. V lednu měla nastoupit do funkce ombudsmanka UK PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. Od ledna se také bude nastavovat vztah mezi univerzitní ombudsmankou a ombudsmany*kami dílčích fakult. 

FF stojí o metodickou podporu ze strany univerzitní ombudsmanky. Role univerzitní ombudsmanky bude zásadní pro případnou úpravu platných univerzitních předpisů a pro přípravu školení, jejichž potřeba se začíná ukazovat.

Pravděpodobně se ukáže, že poloviční úvazek k náplni agendy ombudsmanky FF není dostačující, je to ale maximum, které si nyní FF může dovolit. Do budoucna by fakulta uvažovala o případném rozšíření na ombudstandem (ombudsmanka + ombudsman).

Probíhá jednání s ostatními ombudsmany*kami na akademických institucích stran možnosti zavedení povinných školení akademických pracovníků*ic. Ideální by bylo vytvořit roční strategický plán opakovaných školení. 

3) Co dalšího se ve věci řešení genderově podmíněného násilí na fakultě za poslední akademický rok změnilo, a jaké jsou plány do budoucna? 

Na webu fakulty byla zveřejněna pravidla k projevům šikany, sexuálnímu obtěžování, zneužití autority: https://www.ff.cuni.cz/studium/studentske-aktivity/stanoviska-zavazna-pravidla-k-projevum-sikany-sexualnimu-obtezovani-zneuziti-autority/

Zkušenosti s fungováním aplikace Nenech to být a instituce ombudsmanky by se měly v budoucnu vtělit do vnitrofakultních opatření:

  • opatření děkanky o činnosti ombudsmanky 
  • opatření děkanky k etice akademické práce, kde by měly být příslušné aspekty vzájemného fungování taktéž ukotveny

Disciplinární komise a etická komise FFUK by měly být složeny z akademiků a studentů, kteří jsou v této oblasti poučeni (v plánu je školení s paní ombudsmankou pro stávající i budoucí členy); měl by být vyjasněn vztah mezi ombudsmankou a těmito komisemi. Měla by se zpřesnit institucionální doporučení, na jejichž základě komise rozhoduje.

  • V současnosti je nově složená etická komise, byly vybrány osobnosti, které mají k tématu blízko a jsou mu otevřené.

Připravuje se dotazník směřovaný studujícím stran dodržování etických standardů, který by měl zmapovat stávající situaci – měl by být rozeslán na začátku roku. 

Budou nastaveny procedury k výběru a funkční období kontaktních osob z řad studujících; tyto osoby by v budoucnu mohly být voleny. 

Jedna myšlenka na “Záznam z debaty: FF UK Proti genderově podmíněnému násilí (7/12/2022)

Komentáře nejsou povoleny.

%d blogerům se to líbí: