Re: FFUK Proti genderově podmíněnému násilí

V prosinci uspořádaná debata FF UK Proti genderově podmíněnému násilí sloužící jako představení nové ombudsmanky FF UK byla také prostorem pro otázky z řad publika. Ne všechny se bohužel z časových důvodů podařilo zodpovědět. Požádali*y jsme proto účastnice debaty, aby alespoň na nejdůležitější z otázek a připomínek, které publikum sdílelo v aplikaci slido, odpověděly písemně.Pokračovat ve čtení „Re: FFUK Proti genderově podmíněnému násilí“

Záznam z debaty: FF UK Proti genderově podmíněnému násilí (7/12/2022)

Představení ombudsmanky FF UK, Mgr. et Mgr. Pavly Špondrové, a debata o genderově podmíněném násilí a jeho prevenci na UK a FF UK Iniciativa Nahlas a Studentská rada FF UK uspořádaly na začátku prosince 2022 setkání u příležitosti představení nové ombudsmanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dalších chystaných i zavedených změn na FF a UK.Pokračovat ve čtení „Záznam z debaty: FF UK Proti genderově podmíněnému násilí (7/12/2022)“

Jak dělat studentský aktivismus a neumřít?

Sebevzdělávací seminář pro aktivisty a aktivistky zabývající se GPN na univerzitách Genderově podmíněné násilí představuje pro aktivistické skupiny, které se tématem zabývají, velmi náročné a citlivé téma. Jako členky a členové kolektivu Iniciativy Nahlas cítíme, že je důležité se vzdělávat: ne proto, že bychom museli*y být odborníky*cemi, ale proto, abychom v tom, co děláme, byli*yPokračovat ve čtení „Jak dělat studentský aktivismus a neumřít?“

Vyjádření Nahlas Brno k situaci na Pedagogické fakultě MU

Jako studentský spolek Nahlas Brno při Masarykově univerzitě se chceme vyjádřit k aktuální situaci na Pedagogické fakultě MU v souvislosti s prohlášením bývalého děkana Jiřího Němce na facebooku fakulty. Vážíme si prohlášení nastupující paní děkanky, které zveřejnila v den svého nástupu do funkce. Zejména neomluvitelnost jednání pedagogů navzdory kladným hodnocením, nutnost nastavování systémových kroků kPokračovat ve čtení „Vyjádření Nahlas Brno k situaci na Pedagogické fakultě MU“

Jaká je situace na PedF UK?

V průběhu podzimu se na Iniciativu obrátili*y studující z Pedagogické fakulty UK s žádostí o radu ohledně možností nahlášení probíhajícího případu genderově podmíněného násilí na jejich fakultě. Naše veškeré znalosti o tamní situaci vycházely z veřejně dostupných informací ve článcích na iROZHLAS a na Forum UK, ve kterých je možné se dočíst toto: První zePokračovat ve čtení „Jaká je situace na PedF UK?“

Transparentní postupy při nahlašování násilí

Postupy při nahlašování jsou jako cesty: čím zarostlejší a nepřehlednější jsou, tím spíše se po nich nevydáme. Tímto přirovnáním otevírá Sara Ahmed ve své knize Complaint! téma transparentnosti postupů při nahlašování násilí. Přesné institucionální postupy při nahlašování sexualizovaného a genderově podmíněného násilí bývají na českých institucích těžko dohledatelné, často jsou nepřehledné a plné nejasností. Přitom tyto postupyPokračovat ve čtení „Transparentní postupy při nahlašování násilí“

Ohlédnutí za prvním semestrem: Situace na FFUK

Akademický rok se pomalu chýlí ke konci a spolu s ním také první semestr našeho fungování. Proto si myslíme, že stojí za to zrekapitulovat, kam se naše instituce v rámci problematiky sexualizovaného a genderově podmíněného násilí posunuly.  Po nashromáždění 540 podpisů (děkujeme!) jsme 6. 6. 2022 oficiálně odeslali otevřený dopis. Následně jsme jeho obsah představiliPokračovat ve čtení „Ohlédnutí za prvním semestrem: Situace na FFUK“

Komentář ke stanovisku Etické komise FF UK

Nejsme předkladateli podnětu, a tedy neznáme jeho finální podobu, ale někteří členové naší iniciativy se podíleli na přípravě podkladů, které tvořily jeho hlavní součást, a jsou seznámeni s obsahem podnětů a také s dopady, které toto jednání mělo na ty, jež jím byly poškozeny. Domníváme se, že stanovisko EK je problematické, a to nejen s ohledem na aktuální kauzu, ale zejména kvůli tomu, jaký signál vysílá směrem k akademické obci.