Ohlédnutí za prvním semestrem: Situace na FFUK

Akademický rok se pomalu chýlí ke konci a spolu s ním také první semestr našeho fungování. Proto si myslíme, že stojí za to zrekapitulovat, kam se naše instituce v rámci problematiky sexualizovaného a genderově podmíněného násilí posunuly.  Po nashromáždění 540 podpisů (děkujeme!) jsme 6. 6. 2022 oficiálně odeslali otevřený dopis. Následně jsme jeho obsah představiliPokračovat ve čtení „Ohlédnutí za prvním semestrem: Situace na FFUK“

Komentář ke stanovisku Etické komise FF UK

Nejsme předkladateli podnětu, a tedy neznáme jeho finální podobu, ale někteří členové naší iniciativy se podíleli na přípravě podkladů, které tvořily jeho hlavní součást, a jsou seznámeni s obsahem podnětů a také s dopady, které toto jednání mělo na ty, jež jím byly poškozeny. Domníváme se, že stanovisko EK je problematické, a to nejen s ohledem na aktuální kauzu, ale zejména kvůli tomu, jaký signál vysílá směrem k akademické obci.

České umělecké školy jsou v diskuzi o sexualizovaném násilí napřed

Ve středu 23. března jsme se vydali do Ostravy, kde probíhala konference „Když mluví, slyším revoluci“ věnovaná tématu sexualizovaného násilí na uměleckých vysokých školách. Setkání organizovali zástupci*kyně Fakulty umění Ostravské univerzity spolu se studentkami českých uměleckých vysokých škol a galerií PLATO. Ačkoliv byla konference specificky zaměřena na situaci na uměleckých školách, rozhodli jsme se připojit. Mnohá témata máme se studujícími z uměleckých škol společná a zároveň vnímáme, že jsou v rámci diskuze o sexualizovaném násilí v jistém smyslu „napřed“: existuje zde více studentských uskupení, ale i více precedentů nahlášení problematického chování.