Externí organizace

Pokud jste se setkali se sexualizovaným násilím na univerzitě, může vám pomoci také řada externích institucí. Tyto organizace nepředstavují náhradu interního řešení v rámci institucí, ale mohou v rámci tohoto řešení plnit podpůrnou roli, nebo pomoci, pokud se jednání rozhodnete řešit trestněprávně. Následující informace jsou převzaty z webů těchto organizací (aktualizace v létě 2022), doporučujeme jejich aktualitu vždy zkontrolovat na webu.

 1. PROFEM (komplexní poradenství a podpora, Praha)
 2. Persefona (komplexní poradenství a podpora, Brno)
 3. Bílý kruh bezpečí (nonstop linka pro oběti a svědky násilí)
 4. In Iustitia (právní poradenství)
 5. Krizové centrum RIAPS (krizová intervence v případě akutní krize)

PROFEM

Organizace bezplatně poskytuje právní a sociální pomoc. Neposkytuje non-stop krizovou intervenci, ovšem nabízí komplexní síť poradenství a podpory, včetně zajištění právního zastupování, psychoterapeutického poradenství. K dispozici je také infolinka, která „je určena všem osobám starším 16 let, které zažily sexuální násilí v dětství, dospívání nebo v dospělosti, ať už se jedná o útok před několika lety či nedávný.“ Služby jsou poskytovány pouze v určitých dnech a časech, rozvrh je možné najít na webových stránkách.

Poskytované služby:

S pracovnicemi PROFEM máme osobní zkušenost: konzultovali jsme s nimi právní stránku věci, reflektovali jsme naši roli v zapojení kauze na Filozofické fakultě a domlouvali možnost terapií. V organizaci jsme se vždy setkali s profesionálním a vstřícným jednáním a můžeme jejich služby plně doporučit.

Anna, Tomáš a Václav
 1. sociální poradenství
 2. právní poradenství
 3. intervenční centrum
 4. právní zastupování
 5. psychoterapeutické poradenství
 6. skupiny pro oběti sexuálního násilí
 7. infolinka pro oběti sexuálního násilí

 Kontakty:

Konzultace a informace: 608 222 277

Infolinka pro oběti sexuálního násilí: 777 012 555 (funguje út 17-19, čt 19-21)

Online poradna (s reakční dobou do deseti dnů): http://pomoc.profem.cz/cs/s-cim-vam-pomuzeme/poradna

Support chat: https://chat.profem.cz/

Persefona

Organizace poskytuje bezplatné profesionální služby obětem sexuálního násilí i jejich okolí. K dispozici jsou odborníci a odbornice z oblasti právní, psychologické a sociální. Nabízí širokou řadu služeb, od všestranného poradenství (včetně „chatového“) přes skupinové terapie až po terénní výjezdy za klienty. Na žádost je zajištěna anonymita.

Oficiální popis činnosti

 • poskytuje komplexní odbornou pomoc a podporu lidem, kteří zažívají nebo zažili domácí a sexuální násilí, jejich blízkým a osobám majícím problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích,
 • informuje a vzdělává odbornou i laickou veřejnost o problematice domácího a sexuálního násilí
 • poukazuje na potřebu systémových změn v oblasti domácího a sexuálního násilí, podílí se na jejich prosazování
 • rozvíjí spolupráci státních i nestátních institucí podílejících se na řešení problematiky domácího a sexuálního násilí.

Poznámka: Persefona působí v Brně a na jižní Moravě.

Kontakty:

Telefon: 737 834 345, 545 245 996

Poradna: poradna@persefona.cz

Poradenství přes chat a další možnosti: https://www.persefona.cz/jak-se-objednat

Bílý kruh bezpečí

Organizace poskytuje celostátní síť poraden nabízejících expertní právní, psychologické a sociální poradenství. Výhodou je rozšířenost: poradny jsou k dispozici v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Liberci, Pardubicích, Olomouci, Jihlavě a Brně (tedy pokrývají všechny české univerzity s výjimkou Ústí). Nabízí bezplatnou nonstop linku, ta je ovšem zaměřena pro oběti domácího násilí a trestných činů. 

Oficiální popis činnosti: 

 1. bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.)
 2.  znovuobnovení pocitu bezpečí
 3. prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.) a hledání potřebných zdrojů
 4.  pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuáních cílů
 5. srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout
 6. stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod, poradenství při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých)
 7.  informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby

Kontakty:

Bezplatná non-stop linka pro oběti násilí: 116 006

Nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů: 257 317 110

Email: centrala.praha@bkb.cz; 116006@bkb.cz 

In Iustitia 

Zabývá se předsudečným násilím obecně, genderově podmíněné násilí je součástí agendy jako jeden z typů předsudečného násilí. Hlavním cílem organizace je zajištění právních informací a právního zastupování obětem předsudečného násilí (definováno jako napadení osob kvůli tomu, kým jsou nebo jak vypadají); v současnosti zajišťuje i sociální služby, obojí i pro blízké obětí. Provozuje poradnu Justýna, která poskytuje služby i v prostředí zvoleném klienty.

Oficiální popis činnosti:

 1. Poskytování sociální a právní pomoci konkrétním fyzickým osobám vystaveným nebo ohroženým předsudečným násilím
 2. Vzdělávání odborné veřejnosti a ohrožených komunit
 3. Monitoring, výzkum a systémové změny

Kontakty:

Poradna Justýna (nedostupné o víkendu)

Čechy: 773 177 636; 800 922 922; poradna@in-ius.cz

Morava: 773 177 104;  poradna.brno@in-ius.cz

Krizové centrum RIAPS

Organizace poskytuje krizovou intervenci a profesionální psychologickou, psychiatrickou i zdravotnickou podporu. Nabízí non-stop pohotovost i ambulantní konzultace. Vše je hrazeno ze zdravotního pojištění. Nespecializuje se na sexualizované násilí, ale zajišťuje rychlou a dostupnou pomoc v případech akutního fyzického i psychického stavu, ať už je výsledkem jakékoli životní krize, včetně možnosti pětidenního pobytu v krizovém centru nebo pětidenního docházení do stacionáře. K dispozici je i právní a sociální poradna.

Kontakty:

Sociálně právní poradna: 

 • Telefon: 222 515 400
 • Email: poradna.kontakt@csspraha.cz

Krizové poradenství: 

 • Telefon: 222 586 768 
 • Email: riaps@csspraha.cz