Nahlas na MUNI

Na Masarykově univerzitě v Brně vznikl pod společným jménem spřátelený spolek zabývající se stejnými tématy jako Iniciativa Nahlas. Kdo jej tvoří, o co spolek usiluje, jaké jsou jeho současné priority a jak se můžete zapojit do jeho činnosti?


Nahlas Brno

Jsme kolektiv studujících Masarykovy univerzity, kteří chtějí přispět k bezpečnějšímu prostředí na akademické půdě. Zajímá nás téma sexuálního obtěžování a trápí nás jeho bagatelizace. Chceme být platformou, která studujícím dává podporu a zastání a která mluví s představiteli univerzity o tom, co je možné s tímto problémem dělat. Nechceme být těmi, kdo sexuální násilí sami řeší – k tomu mají sloužit univerzitní postupy a mechanismy.

Chceme vzbuzovat zájem o problematiku nerovných mocenských vztahů a přesvědčovat členy a členky akademické obce, že reflexe tohoto problému by měla být běžná. Proto se pravidelně setkáváme, diskutujeme o našich zkušenostech z akademického prostředí a přemýšlíme nad možnostmi, jak současnou situaci zlepšit.

Naší současnou hlavní prioritou je uspořádat panelovou debatu se zástupkyněmi a zástupci občanské společnosti i naší univerzity. Do budoucna zvažujeme třeba vytvoření dotazníku o informovanosti studentů o formách sexuálního obtěžování nebo uspořádání tematické výstavy.

Kromě toho se chceme v této oblasti dále vzdělávat, dělit se o nabyté poznatky, propojovat se s ostatními podobnými iniciativami na jiných školách a komunikovat napříč městy a univerzitami.

Přicházíme z různých kateder, fakult a fází studia. Naše motivace se různí, ale tou hlavní je potřeba sdílet zážitky a nové informace k tématu, které nás zajímá. Proto bychom hlavně chtěli dát prostor studujícím, kteří chtějí tak jako my diskutovat s podobně naladěnými lidmi a tato možnost jim na univerzitě schází.


Chceš se k nám přidat nebo se jen dozvědět víc? Napiš na nahlas.ffmu@gmail.com.

Do jakých konkrétních aktivit se můžeš zapojit:

  • PR
  • organizace debaty
  • spolupráce na vymýšlení nových projektů