Podpořte nás

Iniciativa Nahlas je od srpna 2022 zapsaným spolkem u soudu.

Všechny členky a všichni členové Nahlas svou činnost vykonávají dobrovolně, na úkor práce a studia – dosud jsme tak do fungování Iniciativy vkládali vlastní prostředky. Mezi naše činnosti patří zejména monitoring situace na českých vysokých školách, komunikace s UK a zejména  Filozofickou fakultou, komunikace s médii, účast na veřejných debatách a jejich organizace, sdílení informací a dobré praxe s podobně zaměřenými spolky a iniciativami.

Při připravování větších akcí můžeme žádat o jednorázovou podporu od organizací či institucí, které s námi na jejich přípravě spolupracují, ale co se týče menších aktivit a každodenního provozu, spoléháme se na prostředky získané díky dobrovolným příspěvkům. Prostředky jsme zatím využívali například na cestovné, tisk plakátů a samolepek, kancelářské potřeby na schůze nebo na poplatky spojené se zápisem spolku. 

Velmi tedy oceníme, pokud se rozhodnete nám také zaslat malý příspěvek, a ulehčíte tak spolku jeho fungování.

Můžete přispět jakoukoliv částkou na náš transparentní účet:

2502373711/2010

nebo využít jednoho z QR kódů pro rychlé zaslání příspěvku:

Za Váš příspěvek moc děkujeme! Pokud si napíšete na mail inciativanahlas@gmail.com, domluvíme se na předání propagační samolepky, kterou můžete šířit povědomí o genderově podmíněném násilí a nutnosti o něm mluvit Nahlas dále.

Za minimální příspěvek 250kč je potom možné získat plátěnou tašku s motivem Inciativy Nahlas. Napište si o ni nebo se stavte na některé z našich akcí.

250kč