Iniciativa Nahlas

Jako studentská iniciativa
se zabýváme problémem sexualizovaného
násilí na Univerzitě Karlově.

Naše požadavky

Sexualizované násilí (sexuální obtěžování, sexuální nátlak, genderová diskriminace a pod.) představuje závažný společenský problém, který se nevyhýbá ani univerzitnímu prostředí. Až doposud Univerzita Karlova o problému nemluvila nahlas a působila dojmem, že nechce vynakládat větší námahu nebo finanční zdroje na jeho řešení. Podporujeme snahu nově jmenované rektorky profesorky Mileny Králíčkové i děkanky FF UK doktorky Evy Lehečkové situaci změnit a za studentskou iniciativu Nahlas předkládáme šest požadavků.  

Iniciativu jsme založili na základě konkrétní zkušenosti s řešením predátorského chování na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po více než roce řešení, práce, nervů a nejistoty se ani přes maximální vstřícnost představitelů instituce situaci nepodařilo vyřešit zcela uspokojivě. Nahlas zakládáme proto, aby to další studující měli snazší.

Spojte se s námi

Sledujte nás na sociálních sítích, kde budeme pravidelně zveřejňovat aktuální informace, nebo se rovnou přihlašte k odběru e-mailových novinek. Rádi se s vámi spojíme, pokud problém sexualizovaného násilí řešíte na vaší fakultě nebo univerzitě. Uvítáme podněty všeho druhu a jsme otevřeni spolupráci.

facebook.com/iniciativanahlas

instagram.com/iniciativanahlas

iniciativanahlas@gmail.com

Z našeho Instagramu: