O nás

Jako studentská iniciativa se zabýváme problémem sexualizovaného násilí na Univerzitě Karlově, zejména pak na Filozofické fakultě UK. Naším cílem je mapovat pole tohoto problému a vést s představiteli fakulty a univerzity dialog o zavádění systémových opatření zamezujících a předcházejících tomuto druhu násilí. Považujeme za důležité, aby se o něm na UK vědělo a aby se o něm mluvilo nahlas. Součástí řešení problému jsou nejen institucionální opatření, ale i zvyšování povědomí studujících, vyučujících a širší veřejnosti o této problematice. Iniciativa Nahlas vyzývá k řešení sexualizovaného násilí na (FF) UK, mapuje pole problému a komunikuje institucionální změnu s představiteli univerzity.